1. Powierzchnia powinna być umyta wodą z detergentem, pod ciśnieniem, spłukana czystą wodą i wysuszona.
2. Jeśli powierzchnia jest gładka powinna zostać schropowacona.
3. Miejsca zagrzybione, porośnięte mchem i/lub algami powinny zostać oczyszczone mechanicznie i zdezynfekowane.
4. Podłoże może zostać zaimpregnowane impregnatem ochronnym np. impregnatem AKSILUX.

1. Powierzchnia ogrodzenia powinna być przygotowana według wskazówek z punktu 1.
2. Ogrodzenie należy przemalować dwa razy farbą AKSILBET. Za pierwszym razem farbę AKSILBET rozcieńczyć wodą w stosunku 3 części farby do 1 części wody, drugie przemalowanie należy wykonać farbą nierozcieńczoną.
3. Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Do malowania natryskiem polecamy następujące parametry:
– średnica dyszy 0,013-0,019 cala np. dysza 513
– ciśnienie natrysku ok. 175-200 bar
– kąt natrysku 20 – 50 stopni

1. Farbę AKSILBET DACHÓWKA nanosić metodą natryskową, na dachówkę mokrą lub utwardzoną.
2. Dachówki mokre należy malować pod wysokim ciśnieniem (ok. 8 atm)
3. Po utwardzeniu i wysezonowaniu dachówki należy ją pomalować po raz drugi.
4. Grubość powłoki powinna wynosić 35 – 40 µm.

1. Dachówki należy dokładnie oczyścić wodą z detergentem przy pomocy myjki ciśnieniowej (zalecane) lub szczotki, następnie spłukać czystą wodą i dokładnie osuszyć.
2. Po wysuszeniu podłoża, należy wcierać w nie impregnat AKSILUX.
3. Po utwardzeniu i wysezonowaniu dachówki należy ją pomalować po raz drugi.
4. Po przeschnięciu impregnatu pomalować dwukrotnie farbą AKSILBET DACHÓWKA.
5. Przy pierwszym malowaniu farba powinna być rozcieńczona wodą w stusunku 3 6. części farby do 1 części wody.
Drugie malowanie powinno być wykonane nierozcieńczoną farbą.

1. Czyszczenie i malowanie eternitu może być prowadzone tylko przez firmy wykonawcze z uwagi na pylenie azbestu.
2. Jeśli eternit jest stary („sypiący”) przed malowaniem podłoże powinno zostać wzmocnione impregnatem AXILUX.
3. Eternit należy dokładnie oczyścić wodą z detergentem przy pomocy myjki ciśnieniowej (zalecane) lub szczotki, następnie spłukać czystą wodą i dokładnie osuszyć. W czasie pracy stosować się do wskazówek zawartych w rozporządzeniu MPiPS z dnia 02.04.1998 (środki ochrony osobistej pracownika).
4. Po przeschnięciu impregnatu pomalować dwukrotnie farbą AKSILBET DACHÓWKA.
5. Przy pierwszym malowaniu farba powinna być rozcieńczona wodą w stusunku 3 części farby do 1 części wody.
6. Drugie malowanie powinno być wykonane nierozcieńczoną farbą.

1. Blachę oczyścić mechanicznie z rdzy a następnie umyć wodą z detergentem, benzyną ekstrakcyjną, Emulsonem RN-1 lub wodą z amoniakiem (należy 25% amoniak rozcieńczyć wodą w stosunku 0,5 l amoniaku na 10 l wody)
2. Jeśli blacha była uprzednio pomalowana farbą, należy usunąć resztki łuszczącej się powłoki przy pomocy preparatów do usuwania powłok malarskich, lub szczotki drucianej oraz szpachelki. Miejsca lekko skorodowane należy przeszlifować i odpylić. Starą powłokę trzymającą się blachy należy odtłuścić za pomocą wody z detergentem lub benzyną ekstrakcyjną, zmatowić i dokładnie odpylić.
3. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.
4. Powłokę należy pomalować dwa razy farbą AKSIKOR za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.
5. Nie wolno malować w trakcie mgły lub deszczu.
6. Narzędzia po malowaniu AKSIKORem należy myć za pomocą wody.

1. W celu dobrego przygotowania powierzchni do malowania należy wyczyścić ją za pomocą myjki ciśnieniowej przy użyciu wody z detergentem.
2. W przypadku gdy powierzchnia jest zainfekowana glonami lub grzybami należy usunąć je za pomocą środków do tego przeznaczonych.
3. Przed wymalowaniem impregnatem PIASKOWIECLUX należy odczekać, by umyte podłoże wyschło.
4. W zależności od oczekiwanego efektu końcowego należy nanieść 1, 2 lub 3 warstwy impregnatu PIASKOWIECLUX.
5. Piaskowiec posiadający tendencję do kruszenia powinien zostać wymalowany co najmniej dwukrotnie.
6. W celu nadania powierzchni lekkiego połysku powinno pomalować się piaskowiec co najmniej 3 razy.
7. Impregnat PIASKOWIECLUX może być nanoszony zarówno wałkiem jak i pędzlem, bądź natryskiem.
8. Poszczególne warstwy impregnatu powinny być nanoszone w co najmniej godzinnych odstępach.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.