EKO-DUR PODKŁAD epoksydowy podkład do posadzek betonowych

jest dwuskładnikowym, epoksydowym, bezrozpuszczalnikowym podkładem, opartym na nowoczesnych surowcach gwarantujących najwyższą jakość.

Zastosowanie

EKO-DUR PODKŁAD przeznaczony jest do izolowania od wilgoci szczątkowej i podciąganej kapilarnie w posadzkach betonowych. Zaleca się aplikację podkładu we wszystkich przypadkach, gdy istnieje ryzyko, że podłoże zawiera w sobie lub podciąga od gruntu wilgoć. Polecany do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
EKO-DUR PODKŁAD można stosować pod farby do betonu jak AKSILBET POSADZKA i EKO-DUR FARBA.
EKO-DUR PODKŁAD przeznaczony jest także jako podkład wzmacniający i wyrównujący podłoże słabe, porowate lub popękane. Stosowany pod farby zwiększa przyczepność farb do takich podłoży i polepsza walory estetyczne końcowej powłoki oraz pozwala na oszczędność farby.

Galeria

Właściwości

• Produkt nie zawiera wody
• Wodo- i mrozoodporny
• Ograniczona emisja przykrych zapachów podczas stosowania
• Bardzo dobra przyczepność do podłoża
• Własności izolujące dla wilgoci
• Powłoka przeźroczysta z połyskiem

Cennik, atesty, aprobaty, materiały do pobrania

Karta techniczna EKO-DUR PODKŁAD

Zobacz

Karta charakterystyki EKO-DUR PODKŁAD składnik A

Zobacz

Karta charakterystyki EKO-DUR PODKŁAD składnik B

Zobacz

Porady ekspertów

Przygotowanie podłoża:
Podłoże przeznaczone do malowania powinno być nośne, wytrzymałe na rozciąganie i ściskanie.
Plamy z olejów lub smarów, pozostałości środków antyadhezyjnych najlepiej usunąć przez wypalenie lub zmycie odpowiednim środkiem. Beton zacierany mechaniczne oraz gładkie, zwarte powierzchnie należy najpierw zszorstkować. Może to być wykonane przez frezowanie lub piaskowanie. Pozwala to poprawić przyczepność i usunąć również brud i mleczko cementowe.

Przygotowanie wyrobu i aplikacja:
Przed użyciem należy odczekać, aż opakowanie osiągnie temperaturę otoczenia. Należy zaplanować potrzebną
ilość mieszanki. Zużycie zależy od typu podłoża i oczekiwanego efektu:

Podłoże Zużycie Ilość warstw
powierzchnie frezowane, piaskowane, szorstkie wykonane wewnątrz 100-300 g/m2 1
ochrona przeciw wilgoci:
balkony ,wylewki wewnątrz i na zewnątrz
300 g/m2+200 g/m2 2
w odstępie
16 h*

 

Należy wlać cały składnik B do opakowania ze składnikiem A. W celu zapewnienia dokładnego połączenia
składników użyć wolnoobrotowego mieszadła budowlanego do zapraw (obroty min. 150 obr/min). Mieszać 3
min. Następnie dokładnie zgarnąć szpatułką/szpachelką składniki ze ścianek pojemnika do środka mieszanki.
Ponownie zamieszać 2 min i niezwłocznie przystąpić do aplikacji. Czas użytku mieszanki to ok 20-25 min.
Uwaga: składniki po zmieszaniu w opakowaniu mogą się bardzo mocno rozgrzać. Dlatego należy niezwłocznie
rozpocząć aplikacje produktu, a po wymieszaniu nie zostawiać produktu zbyt długo w pojemniku.
W przypadku użycia więcej niż jednego zestawu EKO-DUR PODKŁAD należy postępować w następujący
sposób:
– podczas malowania kolejnym zestawem stosować zakładki na poprzednią warstwę ok 3 cm
– mieszanki wykonywać jedna po drugiej i bez dużych odstępów zachowując zadaną wydajność
Do nanoszenia używać zębatej szpachelki B2, C1, wałka welurowego lub pędzla.
Szpachelki wytrzeć szmatką natychmiast po użyciu, przed utwardzeniem. Wałki po użyciu należy wyrzucić, nie
nadają się do ponownego użytku.

Wszelkie prace malarskie powinny być przeprowadzane w temperaturze otoczenia w przedziale 15-250C,
temperatura podłoża nie może być niższa nić 100C. Wilgotność powietrza nie może przekroczyć 65 %.
EKO-DUR PODKŁAD można aplikować na betonowe podłoża z widocznymi śladami wilgoci, na podłożu nie
może być zastoin wody.
W trakcie aplikacji należy przestrzegać warunków powyższych zapisów oraz przeprowadzać prace zgodnie
z BHP (zapisy w Karcie Charakterystyki). Firma AKSIL nie może ponosić odpowiedzialności z niewłaściwego
zastosowania produktu.

Produkt przeznaczony do zastosowania profesjonalnego. Proszę zapoznać się z Kartą Charakterystyki.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.