AKSILBET FLEX elastyczna farba do betonu

jest wodorozcieńczalną farbą ochronno – dekoracyjną o bardzo dużej odporności na warunki atmosferyczne, i doskonałej przyczepności do podłoża betonowego. Oparta jest na nowoczesnych surowcach gwarantujących najwyższą jakość i elastyczność powłoki nawet w ujemnych temperaturach.

Zastosowanie

AKSILBET FLEX  przeznaczony jest do:
• wykonywania elastycznych powłok ochronnych na konstrukcjach: betonowych i żelbetowych oraz na konstrukcjach murowych w budownictwie komunikacyjnym
• obiektów betonowych inżynierii komunikacyjnej gdzie wymagana jest zdolność mostkowania pęknięć (np. mosty)
• malowanie elementów elewacji

 

Galeria

Kolorystyka

Właściwości

wydajność z 1 l farby 8 m2 przy jednokrotnym malowaniu. W przypadku pokrywania rys o szerokości 4,2 wydajność przy jednokrotnym malowaniu wynosi do 4m2 z 1 litra.
AKSILBET FLEX tworzy elastyczną powłokę posiadającą zdolność pokrywania rys podłoża o szerokości do 500 mikronów
(mostkowanie kategoria A3 ( -10oC)
• powłoka zachowuje wysoką elastyczność w szerokim zakresie temperatur, dzięki temu powłoka podąża za ruchami podłoża i nie pęka
• powłoka AKSILBET FLEX zamyka pory i szczeliny co chroni mur przed wnikaniem wilgoci i związków przyspieszających korozję podłoża
• dzięki zawartości środka silikonowego powłoka jest nienasiąkliwa

Cennik, atesty, aprobaty, materiały do pobrania

Karta techniczna AKSILBET FLEX

Zobacz

Porady ekspertów

Przygotowanie podłoża:
Podłoże betonowe powinno być wysezonowane przez okres minimum 28 dni a najlepiej przez okres trzech miesięcy. Musi być suche, mocne, bez kurzu i łuszczących się powłok starych farb i bez zatłuszczeń. Korzystnie jest zmyć powierzchnie wodą z detergentem, pod ciśnieniem, spłukać i wysuszyć. Powierzchnie gładkie zszorstkować.
Miejsca zagrzybione, porośnięte mchem, algami, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować preparatem GRZYBOBÓJCA.
W przypadku podłoży chłonnych i skredowanych (zostawiających ślady pyłu po potarciu dłonią ) należy zaimpregnować impregnatem AKSILUX.

Podłoże przed malowaniem musi być suche o wilgotności maksymalnie 4% i temperaturze
od +5 °C do 30°C.

Malowanie:
Przed malowaniem farbę wymieszać. Do pierwszego malowania rozcieńczyć farbę wodą w stosunku 3:1 (3 cz. farby:1 cz. wody), a w przypadku bardzo zwartego podłoża 2:1 ( 2 części farby na 1 część wody ). Drugie malowanie wykonać farbą nierozcieńczoną
Nanosić farbę przy pomocy pędzla, wałka lub natryskiem (pneumatycznym lub hydrodynamicznym oraz hydrodynamicznym z osłoną powietrza).

Do mycia narzędzi malarskich należy używać wody.
Wszelkie prace malarskie powinny być przeprowadzane w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C, a najkorzystniej w temperaturze 20 ± 5°C.

Świeżo wykonaną powlokę należy chronić przed deszczem, silnym promieniowaniem słonecznym
i mrozem.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.