AKSIKOR PODKŁAD

farba podkładowa styrenowana zawierająca środki zapobiegające korozji. Wchodzi w skład „Systemu do renowacji blach dachowych”.

Zastosowanie

AKSIKOR PODKŁAD przeznaczony jest do gruntowania antykorozyjnego przed malowaniem farbą AKSIKOR, AKSIKOR PREMIUM:
– dachów, rynien, parapetów, ogrodzeń i innych powierzchni z wysezonowanej blachy ocynkowanej blachy aluocynkowej; stosowany w miejscach po oczyszczonych śladach korozji
– blach stalowych, żeliwnych
– blach powlekanych
AKSIKOR PODKŁAD wchodzi w skład „Systemu do renowacji blach dachowych”, który można stosować do malowania blach fabrycznie powlekanych.

Kolorystyka

Właściwości

• Wydajność do 14m2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak rodzaj podłoża, faktura, kolor oraz rodzaju użytego narzędzia i metody aplikacji.
• Wyrób rozpuszczalnikowy
• Farba tworzy szybkoschnące, matowe powłoki o bardzo dobrej przyczepności do podłoża

Cennik, atesty, aprobaty, materiały do pobrania

Cennik AKSIKOR PODKŁAD

Zobacz

Karta techniczna AKSIKOR PODKŁAD

Zobacz

Ulotka AKSIKOR PODKŁAD

Zobacz

Porady ekspertów

Przygotowanie podłoża:
Powierzchnie przed malowaniem powinny być suche, odtłuszczone oraz pozbawione zanieczyszczeń mogących mieć negatywny wpływ na trwałość powłoki.
Podłoże skorodowane i przeznaczone do renowacji należy oczyścić ręcznie lub z wykorzystaniem narzędzia z napędem mechanicznym do czystości
co najmniej stopnia St2 (usunąć rdzę luźno związaną z podłożem i łuszczącą się starą farbę). Następnie umyć przy użyciu preparatu np. AKSIKOR PREPARAT DO MYCIA DACHÓW
i spłukać wodą.

Nowe powierzchnie ocynkowane wymagają minimum 1 roku sezonowania na powietrzu.
Powierzchnie do malowania należy umyć przy pomocy środka AKSIKOR PREPARAT DO MYCIA, następnie dokładnie zmyć czystą wodą.

Powierzchnia do malowania musi być sucha.
Temperatura podłoża powinna być wyższa co najmniej o 30C od temperatury punktu rosy.

Przygotowanie wyrobu:
Farbę należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów styrenowych i chlorokauczukowych w zależności od metody nakładania.

Malowanie:
AKSIKOR PODKŁAD należy nakładać w postaci handlowej w miejscach gdzie występowała korozja, na pozostałą powierzchnię należy nanieść podkład w postaci rozcieńczonej. Do rozcieńczenia użyć rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i styrenowanych do 5%. W zależności od stopnia zagrożenia korozyjnego należy nałożyć 1 lub 2 warstwy podkładu. Następna warstwę podkładu nakładać po upływie 6 godzin w warunkach normalnych (temp. +20±2°C, wilgotność względna powietrza 55±5%).

Farbę nawierzchniową AKSIKOR i AKSIKOR PREMIUM nakładać po 24 godzinach od nałożenia podkładu.

UWAGA :W przypadku niezachowania zalecanego odstępu czasowego pomiędzy warstwami może nastąpić marszczenie powłoki lub odspajanie.

Temperatura powietrza i podłoża powinna być większa niż +5°C lecz nie większa niż +30°C, wilgotność względna powietrza max. 80%. Nie malować
w czasie mgły i deszczu. Chronić pomalowane miejsca przed opadami aż do czasu wyschnięcia tj. 4 godziny.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.