AKSIKOR PODKŁAD

farba podkładowa styrenowana zawierająca środki zapobiegające korozji. Wchodzi w skład „Systemu do renowacji blach dachowych”.

Przejdź do sklepu >

Zastosowanie

AKSIKOR PODKŁAD przeznaczony jest do gruntowania antykorozyjnego przed malowaniem farbą AKSIKOR, AKSIKOR PREMIUM:
– dachów, rynien, parapetów, ogrodzeń i innych powierzchni z wysezonowanej blachy ocynkowanej blachy aluocynkowej
– blach stalowych, żeliwnych
– blach powlekanych
AKSIKOR PODKŁAD wchodzi w skład „Systemu do renowacji blach dachowych”, który można stosować do malowania blach fabrycznie powlekanych.

Kolorystyka

AKSIKOR PODKŁAD dostępna jest w kolorze czerwonym tlenkowym.

 

Właściwości

• Wydajność do 14m2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak rodzaj podłoża, faktura, kolor oraz rodzaju użytego narzędzia i metody aplikacji.
• Wyrób rozpuszczalnikowy
• Farba tworzy szybkoschnące, matowe powłoki o bardzo dobrej przyczepności do podłoża

Cennik, atesty, aprobaty, materiały do pobrania

Cennik AKSIKOR PODKŁAD

Zobacz

Karta techniczna AKSIKOR PODKŁAD

Zobacz

Porady ekspertów

Przygotowanie podłoża:
Powierzchnie przed malowaniem powinny być suche, odtłuszczone oraz pozbawione zanieczyszczeń mogących mieć negatywny wpływ na trwałość powłoki.
Podłoże skorodowane i przeznaczone do renowacji należy oczyścić ręcznie lub z wykorzystaniem narzędzia z napędem mechanicznym do czystości
co najmniej stopnia St2 (usunąć rdzę luźno związaną z podłożem i łuszczącą się starą farbę). Następnie umyć przy użyciu preparatu np. Emulsol RN-1
i spłukać wodą.

Nowe powierzchnie ocynkowane wymagają minimum 1 roku sezonowania na powietrzu.
Powierzchnie do malowania należy umyć wodą z detergentem lub Emulsolem RN-1 a następnie dokładnie zmyć czystą wodą.

Powierzchnia do malowania musi być sucha.
Temperatura podłoża powinna być wyższa co najmniej o 30C od temperatury punktu rosy.

Przygotowanie wyrobu:
Farbę należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów styrenowych i chlorokauczukowych w zależności od metody nakładania.

Malowanie:
AKSIKOR PODKŁAD należy nakładać w postaci handlowej w miejscach gdzie występowała korozja, na pozostałą powierzchnię należy nanieść podkład w postaci rozcieńczonej. Do rozcieńczenia użyć rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i styrenowanych do 5%. W zależności od stopnia zagrożenia korozyjnego należy nałożyć 1 lub 2 warstwy podkładu. Następna warstwę podkładu nakładać po upływie 6 godzin w warunkach normalnych (temp. +20±2°C, wilgotność względna powietrza 55±5%).

Farbę nawierzchniową AKSIKOR i AKSIKOR PREMIUM nakładać po 24 godzinach od nałożenia podkładu.

UWAGA :W przypadku niezachowania zalecanego odstępu czasowego pomiędzy warstwami może nastąpić marszczenie powłoki lub odspajanie.

Temperatura powietrza i podłoża powinna być większa niż +5°C lecz nie większa niż +30°C, wilgotność względna powietrza max. 80%. Nie malować
w czasie mgły i deszczu. Chronić pomalowane miejsca przed opadami aż do czasu wyschnięcia tj. 4 godziny.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.