Powered by Smartsupp

AKSIKOR PODKŁAD

farba podkładowa styrenowana zawierająca środki zapobiegające korozji. Wchodzi w skład „Systemu do renowacji blach dachowych”.

Zastosowanie

AKSIKOR PODKŁAD przeznaczony jest do gruntowania antykorozyjnego przed malowaniem farbą AKSIKOR, AKSIKOR PREMIUM:
– dachów, rynien, parapetów, ogrodzeń i innych powierzchni z wysezonowanej blachy ocynkowanej blachy aluocynkowej; stosowany w miejscach po oczyszczonych śladach korozji
– blach stalowych, żeliwnych
– blach powlekanych
AKSIKOR PODKŁAD wchodzi w skład „Systemu do renowacji blach dachowych”, który można stosować do malowania blach fabrycznie powlekanych.

Kolorystyka

Właściwości

• Wydajność do 14m2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak rodzaj podłoża, faktura, kolor oraz rodzaju użytego narzędzia i metody aplikacji.
• Wyrób rozpuszczalnikowy
• Farba tworzy szybkoschnące, matowe powłoki o bardzo dobrej przyczepności do podłoża

Cennik, atesty, aprobaty, materiały do pobrania

Karta techniczna AKSIKOR PODKŁAD

Zobacz

Ulotka AKSIKOR PODKŁAD

Zobacz

Porady ekspertów

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie do malowania należy odtłuścić wodą z AKSIKOR PREPARAT DO MYCIA I ODTŁUSZCZANIA ( zgodnie z zaleceniami w Karcie Technicznej AKSIKOR PREPARAT DO MYCIA I ODTŁUSZCZANIA) z użyciem pianownicy lub ręcznymi metodami. Następnie umyć (najlepiej myjką ciśnieniową)
i spłukać wodą i wysuszyć.
Miejsca ze śladami korozji należy mechanicznie oczyścić do czystego metalu ( stopień St2 wg PN-EN ISO 8501-1 i PN-EN ISO 12944-4 – powierzchnia nie może zawierać pyłu, ani słabo przylegających cząstek zgorzeliny, rdzy, pozostałości farby). Należy użyć szczotek metalowych lub najkorzystniej narzędzi mechanicznych.  W przypadku powierzchni ocynkowanej nie dopuścić do uszkodzenia powłoki ocynku. Powierzchnie po szlifowaniu należy dokładnie odpylić.

Malowanie blachy ocynkowanej oczyszczonej z korozji:

Wyrób w opakowaniu należy dokładnie wymieszać.
Oczyszczone  ze śladów korozji miejsca wyżej opisanym sposobem  należy niezwłocznie pomalować punktowo  podkładem antykorozyjnym AKSIKOR PODKŁAD w postaci handlowej. W zależności od stopnia zagrożenia korozyjnego należy nałożyć 1 lub 2 warstwy podkładu. Następna warstwę podkładu nakładać po upływie 6 godzin w warunkach normalnych (temp. +20±2°C, wilgotność względna powietrza 55±5%).
Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. Po tym czasie można malować farbą AKSIKOR lub AKSIKOR PREMIUM.
Nowe powierzchnie ocynkowane wymagają minimum 1 roku sezonowania na powietrzu przed malowaniem.

Malowanie blachy powlekanej:

Należy uwzględnić, że blachy powlekane gdzie ich producent nie dopuszcza malowania nie nadają się do malowania. Podobnie świeżych blach powlekanych, nie poddanych działaniu czynników atmosferycznych ( ekspozycja musi być przynajmniej przez 2 lata) nie należy malować.
Powierzchnie gładkie, błyszczące przed malowaniem zmatowić np. papierem ściernym lub włókniną. Korzystnie jest zmatowić całą starą powłokę
w celu usunięcia utlenionej powłoki.
Powierzchnie do malowania należy odtłuścić wodą z AKSIKOR PREPARAT DO MYCIA I ODTŁUSZCZANIA ( zgodnie z zaleceniami w Karcie Technicznej AKSIKOR PREPARAT DO MYCIA I ODTŁUSZCZANIA) z użyciem pianownicy lub ręcznymi metodami. Następnie umyć (najlepiej myjką wysokociśnieniową z dyszą rotacyjną) i spłukać wodą i wysuszyć.
W miejscach gdzie występowała korozja (po jej uprzednim, mechanicznym usunięciu w sposób opisany powyżej w dziale: przygotowanie powierzchni) należy nakładać AKSIKOR PODKŁAD w postaci handlowej. Na pozostałą  powierzchnię należy nanieść AKSIKOR PODKŁAD w postaci rozcieńczonej. Do rozcieńczenia użyć rozcieńczalnik  karbamidowy. Rozcieńczenie należy dobrać tak aby podkład nie spływał z dachu – możliwe rozcieńczenie: 3 części podkładu i 1 część rozcieńczalnika.
Farbę AKSIKOR i AKIKOR PREMIUM nakładać na AKSIKOR PODKŁAD po upływie 24 godzin.
Zalecane jest wykonanie próbnego malowania na niewielkim polu (ok. 1 mkw.).

UWAGA

W przypadku niezachowania zalecanego odstępu czasowego pomiędzy warstwami może nastąpić marszczenie powłoki lub odspajanie.

Temperatura  powietrza  i  podłoża  powinna  być  większa  niż  +5°C  lecz  nie  większa  niż  +30°C,  wilgotność  względna powietrza max. 80%. Nie malować w czasie mgły i deszczu. Chronić pomalowane miejsca przed opadami aż do czasu wyschnięcia tj. 4 godziny.
Temperatura podłoża powinna być wyższa co najmniej o 30C od temperatury punktu rosy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.