zabezpieczenie antygraffiti

ANTYGRAFFITI impregnat chroniący przed graffiti

to ekologiczny środek oparty o dyspersje woskowe do zabezpieczenia powierzchni przed graffiti. Preparat tworzy przeźroczystą powłokę, która powstrzymuje graffiti przed wnikaniem w głąb i umożliwia usunięcie graffiti za pomocą gorącej wody bez narażenia podłoża na zniszczenie.
Nie hamuje procesu dyfuzji, stanowi jednocześnie powłokę hydrofobizującą, zmniejsza brudzenie się ścian. Skuteczność środka zależy od rodzaju powierzchni i jej nasiąkliwości.

ANTYGRAFFITI tworzy powłokę ochronną tzw. zmywalną tzn. w trakcie usuwania graffiti usunięta zostaje również powłoka z ANTYGRAFFITI. W miejscu wykonanego czyszczenia należy ponownie nałożyć ANTYGRAFFITI.

Zastosowanie

ANTYGRAFFITI przeznaczony jest do różnych rodzajów powierzchni porowatych jak np. beton, cegły, tynki mineralne, tynki akrylowe, a także do powierzchni malowanych farbami (farby elewacyjne). Może być również stosowany na nieporowatych powierzchniach jak marmur, granit, kamień jednak skuteczność zabezpieczenia należy zawsze sprawdzić na małej powierzchni przed użyciem na całą powierzchnię.

ANTYGRAFFITI sprawdza się najlepiej na powierzchniach, które nie są trwale narażone na warunki atmosferyczne jak tunele, przejścia podziemne itp. Trwałość w takich warunkach to nawet 5 lat. W przypadku powłok wystawionych na działanie deszczu, wilgoci, promieniowania trwałość może ulec skróceniu do roku czasu w przypadku dużej ekspozycji na warunki atmosferyczne – zwłaszcza słońce.

 

Galeria

Właściwości

ANTYGRAFFITI impregnat:

– tworzy jednorazową bezbarwna, matową powłokę
– nadaje odporność przed graffiti
– nadaje hydrofobowość zabezpieczonej powierzchni, zabezpiecza powierzchnie
przed wilgocią, opadami atmosferycznymi
– zwiększa żywotność zabezpieczonych powierzchni
– zwiększa mrozoodporność
– zabezpiecza przed zanieczyszczeniami

Cennik, atesty, aprobaty, materiały do pobrania

Karta techniczna ANTYGRAFFITI

Zobacz

Porady ekspertów

Przygotowanie powierzchni:

ANTYGRAFFITI nanosić na wyczyszczoną i suchą powierzchnie. Czyścić powierzchnie najlepiej narzędziami ciśnieniowymi wodą
z detergentem. Usunąć ślady glonów i grzybów środkami do tego przeznaczonymi np. GRZYBOBÓJCA.
W celu uzyskania najlepszego efektu zaleca się aby wilgotność podłoża nie była większa niż 4 % a temperatura otoczenia i podłoża wynosiła od + 100C do +300C oraz wilgotność względna powietrza aby nie przekraczała 60%. Prace malarskie prowadzić
w odpowiednich warunkach atmosferycznych (brak mgły, deszczu, śniegu).
W przypadku pokrywania powierzchni malowanych farbami należy upewnić się, że farba ma dobrą przyczepność do podłoża i jest odporna na zmywanie tak aby nie uszkodzić jej w trakcie usuwania graffiti myjką parową.

Nanoszenie:

Przed użyciem wyrób należy zamieszać. Jeśli widoczne są wytrącenia należy przed użyciem wyrób przecedzić. Wytrącenia mogą się pojawiać po otwarciu fabrycznego zamknięcia i dopuszczeniu do odparowania zbyt dużej ilości wody.
Nanosić dwie warstwy.  Kolejną warstwę nanosić przed wyschnięciem poprzedniej czyli najlepiej po 15 minutach od nanoszenia poprzedniej warstwy.
Impregnat można nanosić wałkiem lub pędzlem. Należy unikać powstawania zacieków. W trakcie nanoszenia unikać nadmiernego spienienia wyrobu na powierzchni. W przypadku powstania piany należy ją usunąć przed wyschnięciem.
Wyrób należy równomiernie nanieść na powierzchnię. Szczególna uwagę należy poświęcić przy powierzchniach w ciemnych kolorach, na których mogą być widoczne smugi w przypadku nierównomiernego nałożenia wyrobu.
ANTYGRAFFITI naniesione na podłoże daje przyciemnienie powłoki dlatego należy przy nanoszeniu go tylko do pewnej wysokości zastosować równomierne odcięcie np. taśmą malarską lub zaleca się nakładanie na częściach ograniczonych geometrycznie np. gzymsem, rynną itp.

Przed przystąpieniem do zabezpieczania głównej powierzchni, należy zawsze dokonać próby w mało widocznym miejscu, aby sprawdzić efekt i różnice między powierzchnią pokrytą i nie pokrytą.

Powłoka uzyskuje pełne własności po 72 godzinach. Świeżo pokryte powierzchnie powinny być chronione przed deszczem przez 12 godzin.

Usuwanie Graffiti:

Zabezpieczoną powierzchnię po pomalowaniu farbą graffiti można zmyć przy użyciu myjki parowej (gorąca woda 70-900C). Zaleca się mycie możliwie w jak najkrótszym czasie po nałożeniu farby graffiti. Czasami może być konieczne użycie gąbki lub szczotki do usunięcia resztek powłok.
W przypadku powierzchni bardzo porowatych usuwanie może być utrudnione i konieczne może być użycie specjalistycznych środków do usuwania graffiti

ANTYGRAFFITI jest odporne na jednokrotne czyszczenie. Tworzy powłokę ochronną tzw. zmywalną tzn. w trakcie usuwania graffiti usunięta zostaje również powłoka  ANTYGRAFFITI. W miejscu wykonanego czyszczenia należy ponownie nałożyć ANTYGRAFFITI zgodnie z instrukcją powyżej.|

Do mycia narzędzi malarskich używać wody.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.